Ασυρματη Τηλεμετρια

  Ασύρματη Τηλεμετρία

Είναι πλέον γεγονός ότι η αγορά εργασίας είναι ανταγωνιστικότερη από ποτέ. Προσφέροντας το καλύτερο προϊόν δεν είναι αρκετό για να εγγυηθεί την επιτυχία μιας επιχείρησης. Η συλλογή όσο το δυνατό περισσότερων πληροφοριών γρήγορα και συνοψισμένα είναι απαραίτητη προκειμένου να αντιδρά γρηγορότερα, αποτελεσματικότερα και υπεύθυνα στις ανταγωνιστικές πιέσεις της αγοράς. Για να είναι πετυχημένη η συλλογή των πληροφοριών πρέπει να γίνει με την χρήση τηλεμετρίας, έτσι ώστε η συγκέντρωση των δεδομένων να γίνετε ασύρματα από οποιοδήποτε απομακρυσμένο πεδίο.

 


Τηλεμετρία νέας γενιάς,...Eστίαση στο "real time"

Οι συσκευές Ασύρματης Τηλεμετρίας είναι η επόμενη γενιά στη συλλογή στατιστικών στοιχείων και ελέγχου συμβάντων (π.χ. επίπεδα φυτοφαρμάκων για τη γεωργία, πελάτες που επισκέπτονται ένα κατάστημα, κ.τ.λ.). Το τεχνολογικό άλμα της ασύρματης τεχνολογίας εξαλείφει την ανάγκη της εγκατάστασης καλωδίων ή της χειρωνακτικής συλλογής στοιχείων, χαμηλώνοντας σημαντικά το κόστος εγκατάστασης και τις δαπάνες συντήρησης. Η διαδικασία είναι απλή και το πιο σημαντικό επεκτάσιμη και η συγκέντρωση δεδομένων γίνετε σε πραγματικό χρόνο.
Οι λύσεις Τηλεμετρίας αξιοποιούν ψηφιακούς και αναλογικούς αισθητήρες σε συνδυασμό με ασύρματες τηλεπικοινωνίες για την ασύρματη μετάδοση πληροφοριών και τον εξ’αποστάσεως έλεγχο - εποπτεία. Γεφυρώνουν το γεωγραφικό χάσμα μεταξύ σημείων ενδιαφέροντος και πληροφοριών και του κέντρου διαχείρισης & λήψης αποφάσεων.
Οι ασύρματες μονάδες συλλογής δεδομένων μπορούν να εγκατασταθούν οπουδήποτε, οποτεδήποτε, με τη συνεχή ένταξη νέων συσκευών στο υπάρχον δίκτυο, αυτόματα και στιγμιαία. Ομοίως, οι μη απαραίτητες μονάδες μπορούν να μεταφερθούν ή να αφαιρεθούν χωρίς οποιαδήποτε απώλεια ακεραιότητας στο δίκτυο. Η Ασύρματη Τηλεμετρία επιτρέπει ακόμη τη συλλογή πληροφοριών από κινητές συσκευές τηλεμετρίας!
Οι ικανότητες της Ασύρματης Τηλεμετρίας είναι ουσιαστικά απεριόριστες - μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε συσκευή - από συσκευή ελέγχου συγκομιδής-ποτίσματος (που επιτρέπουν τον έλεγχο της υγρασίας του εδάφους, των επιπέδων φυτοφαρμάκων, κ.τ.λ.), στις φωτογραφικές μηχανές ασφάλειας κινητές ή σταθερές (μεταφέροντας ζωντανό τηλεοπτικό σήμα στο κέντρο ελέγχου). 
Εφαρμογή σε αποθήκες εμπορευμάτων ή σε Super arket υπό μορφή μικρής φορητής συσκευής, για να διαβιβάζει ποικίλες πληροφορίες των προϊόντων.
Η Ασύρματη Τηλεμετρία ανοίγει τον δρόμο σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις για την καθιέρωση μιας ιδιαίτερα χρήσιμης και επεκτάσιμης τεχνολογίας, ή για την βελτίωση τεχνολογικά ξεπερασμένων δικτύων.

     Που εφαρμόζονται οι Λύσεις Τηλεμετρίας
  • Αυτόματη,έγκαιρη & έγκυρη μέτρηση κατανάλωσης νερού,ηλεκτρικού,φυσικού αερίου.
  • Ελεγχος, μέτρηση και καταγραφή θερμοκρασίας ψυγείων τροφίμων.
  • Σε φωτοβολταικά πάνελ, Αντλιοστάσια, Λεβητοστάσια, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις, Γκαράζ, Βιομηχανίες, Ξηραντήρια καπνού,Μετεωρολογικούς Σταθμούς, Εγκαταστάσεις τηλεοπτικών αναμεταδοτών, Κολυμβητήρια, Ξενοδοχεία, Αποθήκες, Φορτηγά, αυτοκίνητα για έλεγχο στόλου, Containers, Θερμοκήπια, Φούρνους, Αυτόματους πωλητές, Super market, κλπ.
  • Άμεση ενημέρωση για διαρροές, απόπειρες κλοπής, δολιοφθοράς.
  • Εφαρμογές στη γεωργία με ενημέρωση / ενεργοποίηση άρδευσης ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες.
  • Εποπτεία στάθμης απομακρυσμένων δεξαμενών – αυτοματοποίηση της διαδικασίας ανεφοδιασμού τους.Δυνατότητες σε Τηλεματικές Εφαρμογές 

Μετάδοση δεδομένων με τον μικρότερο δυνατό όγκο και με κόστος πολύ μικρότερο από την χρήση SMS. 
Πραγματοποίηση μετρήσεων και μετάδοση τους σε πραγματικό χρόνο (Real Time). Πραγματοποίηση μετρήσεων σε απομακρυσμένες περιοχές όπως μετεωρολογικοί σταθμοί, τηλεοπτικοί αναμεταδότες κλπ ή σε οποιοδήποτε μέσο μεταφοράς. 
Παραγωγή αναφορών. 
Δέχεται αισθητήρες όλων των ειδών για μετρήσεις: Πίεσης, υγρασίας, θερμοκρασίας στάθμης δεξαμενών υγρών καυσίμων, κλειστού ή ανοικτού τύπου, επιπέδου νερού, οπτοηλεκτρονικούς αισθητήρες. 
Σύνδεση με ανιχνευτές: αερίων CO, CO2, φυσικού αερίου, προπανίου, βουτανίου κ.α Σύνδεση με πίνακες συναγερμού και έλεγχος - όπλιση/αφόπλιση αυτών παραγωγή. 
Συμβάντων σε περίπτωση βλάβης ενσύρματης τηλεφωνικής γραμμής. 
Σύνδεση και έλεγχος με αυτόματους πωλητές. 
Έλεγχος και επαναπρογραμματισμός φωτεινών ηλεκτρονικών πινακίδων. 
Πλήρης έλεγχος οικιακού ή βιομηχανικού εξοπλισμού. 


ΕΦΑΡΜΟΓΗ  ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ  ΤΗΛΕΜΕΤΡΙΑΣ  ΣΕ  ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ  ΜΕΣΩ  ΔΙΚΤΥΟΥ  GSM.Στόχος μας είναι να παρέχουμε χρήσιμες και αποδοτικές εφαρμογές που ενισχύουν την επιχείρισή σας χωρίς να ελέγχουν και να περιορίζουν τον τρόπο που εργάζεστε.